Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων


Διαθέσιμα μαθήματα

History

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "One Topic" course format.

Creative Writing

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Topics" course format.

French

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Collapsed Topics" course format.

Biology

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Buttons" course format.

Art History

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Grid" course format and makes use of the collapsible sidebar.

Κοινωφελής Απασχόληση για 36.500 ανέργους

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Τεχνικοί Ασφαλείας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ υλοποιεί το σεμινάριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ.

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας που οδηγεί σε πιστοποίηση

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ως πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια απόκτησης πιστοποίησης Security και κρατικής επαγγελματικής άδειας, με ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης.

Πρόγραμμα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

Για στελέχη και εθελοντές υπηρεσιών & οργανώσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση και διανομή τροφίμων σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και καταστροφών.


Πρόγραμμα ανάγνωσης και γραφής BRAILLE

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, υλοποιεί προγράμματα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille, το οποίο οδηγεί σε  πιστοποίηση από τον κρατικό φορέα ΚΕΑΤ.